Algemene informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie met betrekking tot de Wft- en PE-examens. Hierbij gaat het om de door het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) en Minister van Financiën beschikbaar gestelde toetstermen en toetsmatrijzen. Ook kunt u hier ons examenreglement vinden.

 

Toetstermen

Alle examens moeten aan door de Minister van Financiën en het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) vastgestelde toetstermen voldoen. Hieronder zijn de eind- en toetstermen voor elke module te vinden (In de bijlagen wordt het beheersniveau van de toetstermen aangegeven met de afkortingen: K (Kennis); B (Begrip); V (Vaardigheid); C (Competentie)):

Eind- en toetstermen Basis
Eind- en toetstermen Consumptief krediet
Eind- en toetstermen Schadeverzekeringen particulier
Eind- en toetstermen Schadeverzekeringen zakelijk
Eind- en toetstermen Vermogen
Eind- en toetstermen Inkomen
Eind- en toetstermen Hypothecair krediet
Eind- en toetstermen Pensioenverzekeringen
Eind- en toetstermen Zorgverzekeringen

 

Toetsmatrijzen

Om duidelijk te maken in welke verhouding de bovenstaande toetstermen in het examen getoetst worden, heeft het CDFD toetsmatrijzen opgesteld. Hieronder zijn de toetsmatrijzen voor elke module te vinden (In de bijlagen wordt het beheersniveau van de toetstermen aangegeven met de afkortingen: K (Kennis); B (Begrip); V (Vaardigheid); C (Competentie)):

Toetsmatrijs Basis
Toetsmatrijs Consumptief krediet
Toetsmatrijs Schadeverzekeringen particulier
Toetsmatrijs Schadeverzekeringen zakelijk
Toetsmatrijs Vermogen
Toetsmatrijs Inkomen
Toetsmatrijs Hypothecair krediet
Toetsmatrijs Pensioenverzekeringen
Toetsmatrijs Zorgverzekeringen

 

​Samenstelling PE-examens

De PE-examens zijn op beroepskwalificatieniveau samengesteld en bevatten ontwikkelingen uit de onderliggende modules. In de hieronder genoemde documenten vindt u informatie met betrekking tot de kenmerken, de toetsmatrijs en de ontwikkelingen die zijn opgenomen in de PE-examens met de bijbehorende toetstermen:

Samenstelling PE-examen Basis
Samenstelling PE-examen Consumptief krediet
Samenstelling PE-examen Schadeverzekeringen particulier
Samenstelling PE-examen Schadeverzekeringen zakelijk
Samenstelling PE-examen Vermogen
Samenstelling PE-examen Inkomen
Samenstelling PE-examen Hypothecair krediet
Samenstelling PE-examen Pensioenverzekeringen
Samenstelling PE-examen Zorgverzekeringen

 

Examenreglement

Het examenreglement bevat algemene informatie met betrekking tot alle Wft- en PE-examens. Alle procedures rondom o.a. het inschrijven, afleggen en de uitslag van de examens zijn hierin terug te vinden. Ook zijn de voorwaarden voor inzage, bezwaar en beroep opgenomen. Klik hier om het examenreglement in te zien.

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen