Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Om vast te stellen welke module(s) iemand nodig heeft om zijn/haar beroep te kunnen uit oefenen, bestaat er een bouwwerk waarin dit weergegeven wordt.

Het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk vindt u hier.

Alle Wft examens kost €159,- per stuk en voor een PE-examen betaalt u €149,-. Dit bedrag kan aansluitend op de boeking via iDEAL betaald worden.

De duur van de examens verschilt per examen. Meer informatie over de duur kunt u hier vinden.

De Minister van Financiën heeft, geadviseerd door het CDFD, in de wet vastgelegd wat de eind- en toetstermen zijn. In de eind- en toetstermen staat wat een financieel dienstverlener moet weten en kunnen. Hier vindt u meer informatie over de eind- en toetstermen.

De examenvragen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen uit de Wft en bestaan uit verschillende onderdelen. De verschillende onderdelen zijn:
- Kennis en begrip
- Professioneel gedrag
- Vaardigheden en competenties

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de verschillende examens.

Nee, iedere examenkandidaat bepaalt zelf of een opleiding voorafgaand aan een examen wenselijk is. Examen doen mag ook zonder het volgen van een opleiding.

Via onze partner Lindenhaeghe leveren wij u de mogelijkheid om na het boeken van uw examen een opleiding te bestellen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Opleidingen + Examens.

Wanneer houders van een Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) een beroepskwalificatie-diploma willen onderhouden, zullen zij een aanvullend examen moeten afleggen.

Dit aanvullende examen is gericht op de verschillen tussen het ‘huidige’ en het ‘oude’ vakbekwaamheidsbouwwerk. Om kosten te besparen en efficiency te bevorderen wordt een ‘inhaalexamen’ gecombineerd met de examinering van de reguliere permanente educatie (PE). Het betreft dus één PE-examen.  

Bij het Wft-examen wordt u gehele vakkennis binnen de beroepskwalificatie, dus niet alleen op de actualiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het toetsen van de vaardigheden, competenties en professioneel gedrag.

Nee, het is niet toegestaan om uw eigen hulpmiddelen te gebruiken bij het examen. Op de toetslocatie worden de benodigde hulpmiddelen aan u verstrekt. Bij alle examens krijgt u een rekenmachine, een hoofdtelefoon, een kladblaadje en een wettenbundel. Voor een aantal modules wordt ook een fiscaal memo als hulpmiddel ter beschikking gesteld. Kijk hier voor meer informatie over de examens.

Wij beschikken over kluisjes waar u uw persoonlijke eigendommen kunt opbergen voordat u aan het examen begint.

 

Een gepland examen kunt u tot 14 dagen voor de examendatum kosteloos annuleren en tot 7 dagen voor de examendatum kosteloos wijzigen. Dit doet u door een mail te sturen naar info@wftopleidingscentrum.nl.

U ontvangt de examenuitslag binnen 48 uur na het examen.

De door het CDFD en Minister van Financiën beschikbaar gestelde toetstermen en toetsmatrijzen vindt u hier.

U slaagt als u tenminste 68% van het totaal te behalen punten van het examen hebt behaald.

DUO verstrekt de diploma's en stuurt deze binnen 3 maanden na de examendatum op naar het exameninstituut. Zodra uw diploma bij ons binnen is, sturen wij deze zo snel mogelijk naar u op. 

Meldingen over de inhoud van de examenvragen kunnen direct na het examen doorgegeven worden aan de surveillant, waarna ze in de VOV gemeld worden. Via DUO komen deze opmerkingen terecht bij het CDFD. Het CDFD analyseert de binnengekomen meldingen, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging.

U kunt uw examen inzien op een locatie van DUO. Dit kan wanneer u bent gezakt met een cijfer tussen 4 en 5,5. U kunt dan controleren welke vragen u fout heeft beantwoord.

Na ontvangst van de definitieve uitslag kunt u inzage aanvragen. Neem hiervoor contact op met DUO via wft@duo.nl.

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen