Adviseur Hypothecair krediet

Om de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet uit te mogen voeren, dient u, na het halen van de diploma's Wft Basis en Wft Vermogen, het examen Wft Hypothecair krediet succesvol af te leggen.

Door in het bezit te zijn van het diploma Wft Hypothecair krediet, laat u zien de klant advies te kunnen geven over hypothecaire kredieten. Als Adviseur Hypothecair krediet kunt u de gegevens van de klant inventariseren, een risicoanalyse opstellen ten behoeve van het advies, een passende oplossing adviseren (en hier eventueel bij bemiddelen) en het advies beheren en actueel houden. Daarnaast toont u aan over professioneel gedrag te beschikken. 

 

PE

Hiermee wordt getoetst of u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op uw vakgebied en deze kennis in uw werk kunt toepassen. Door het behalen van dit examen laat u zien te voldoen aan alle nieuwe eisen die aan een Adviseur Hypothecair krediet worden gesteld. Het PE-examen toetst de kennis, competenties, vaardigheden en professioneel gedrag van de lagere modules Adviseur Basis en Adviseur Vermogen gelijktijdig mee. 

Lees hier meer over het examen Hypothecair krediet en schrijf u in

  

 

 

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen