Examen Wft Schadeverzekering particulier

Om de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier uit te mogen voeren, dient u, na het halen van het diploma Wft Basis, het examen Wft Schadeverzekering particulier succesvol af te leggen.

Door in het bezit te zijn van het diploma Wft Schadeverzekering particulier, laat u zien de klant advies te kunnen geven betreffende particuliere schadeverzekeringen, -risico's en -behandelingen.

Alle examens zijn gebaseerd op de door het CDFD vastgestelde, wettelijke toetstermen en toetsmatrijzen.

 

Exameninformatie

Aantal vragen
49

Aantal punten
73

Slaaggrens
68%

Beschikbare tijd
120 minuten 

Verdeling van de vragen
25 vragen m.b.t. kennis en begrippen
22 vragen over vaardigheid en competenties
2 vragen m.b.t. professioneel gedrag

Toegestane middelen tijdens het examen
Eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
Schrijfmateriaal
Wettenbundel

NB. De toegestane middelen worden verstrekt door het exameninstituut en hoeven dus niet door uzelf meegenomen te worden. 

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen