Examen Wft Hypothecair krediet

Om de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet uit te mogen voeren, dient u, na het halen van de diploma's Wft Basis en Wft Vermogen, het examen Wft Hypothecair krediet succesvol af te leggen.

Door in het bezit te zijn van het diploma Wft Hypothecair krediet, laat u zien de klant advies te kunnen geven over hypothecaire kredieten.

Alle examens zijn gebaseerd op de door het CDFD vastgestelde, wettelijke toetstermen en toetsmatrijzen.

 

Exameninformatie

Aantal vragen
36

Aantal punten
60

Slaaggrens
68%

Beschikbare tijd
120 minuten 

Verdeling van de vragen
12 vragen m.b.t. kennis en begrippen
22 vragen over vaardigheid en competenties
2 vragen m.b.t. professioneel gedrag

Toegestane middelen tijdens het examen
Eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
Schrijfmateriaal
Wettenbundel
Fiscaal memo

NB. De toegestane middelen worden verstrekt door het exameninstituut en hoeven dus niet door uzelf meegenomen te worden. 

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen