PE-examen Basis

Als u Adviseur Basis bent en geen andere beroepskwalificaties heeft, dan onderhoudt u uw beroepskwalificatie door het PE-examen Basis met goed gevolg af te leggen.

De samestelling alsook de door het CDFD vastgestelde, wettelijke toetstermen en toetsmatrijzen vindt u hier.

Exameninformatie

Aantal vragen
23 vragen

Aantal punten
30 punten

Slaaggrens
68%

Beschikbare tijd
60 minuten

Verdeling van de vragen
16 vragen (16 punten) m.b.t. kennis en begrippen
7 vragen (14 punten) over vaardigheid en competenties

Toegestane middelen tijdens het examen
Eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
Schrijfmateriaal
Wettenbundel

NB. De toegestane middelen worden verstrekt door het exameninstituut en hoeven dus niet door uzelf meegenomen te worden.

Direct inschrijven voor uw Wft- of PE-examen

Selecteer in de agenda het examen (Wft of PE) dat hoort bij uw beroepskwalificatie en bepaal vervolgens zelf het moment waarop u deze bij ons komt maken. Wij bieden alle examens twee keer per dag aan. U bent dus niet gebonden aan door ons gekozen examenmomenten, maar u krijgt van ons de vrijheid om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uw examen door zelf te kiezen wanneer u langskomt!

In het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in de privacyverklaring omschreven doeleinden.

Betalingen geschieden via iDEAL.

Meer informatie Examen plannen